Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własnść Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

WÓJT GMINY RADZANOWO OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Radzanowo:

  • Działka o nr ewid. 240/31 położona w miejscowości Radzanowo o pow. 809 m2

budowlana, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 23.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

cena wywoławcza: 28 315 zł + należny podatek VAT

wadium: 1 416 zł

           postąpienie: 283 zł

  • Działka nr ewid. 240/32 położona w miejscowości Radzanowo o pow. 783 m2

budowlana, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 23.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

cena wywoławcza: 27 405 zł + należny podatek VAT

           wadium: 1 370 zł

           postąpienie: 274 zł

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Radzanowo:

  • Działka nr ewid. 42 położona w miejscowości Ciółkówko o pow. 5 200 m2

PL1P/00074352/6, grunt rolny, brak planu zagospodarowania przestrzennego

cena wywoławcza: 18 000 zł

wadium: 900 zł

postąpienie: 180 zł

  • Działka nr ewid. 23 położona w miejscowości Ciółkówko o pow. 13 600 m2

PL1P/00074352/6, grunt rolny w większej części zadrzewiony, zakrzaczony, brak planu zagospodarowania przestrzennego

cena wywoławcza: 25 000 zł

wadium: 1 250 zł

postąpienie: 250 zł

Wadium należy wpłacić na rzecz Gminy Radzanowo najpóźniej do dnia 28.01.2021r. na konto o numerze: 93 9042 1013 0130 0231 2000 0070 BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie. Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2021r. od godziny 1200 w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 32 w sali posiedzeń, pokój nr 8.                                      Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom określonym w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.                                                                                              Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój numer 33, telefonicznie pod nr 24 369 50 13 oraz na stronie internetowej www.radzanowo.pl.

                                                                                  

                                                                               Wójt Gminy Radzanowo

                                                                             (-) Sylwester Ziemkiewicz

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość