Zaproszenie na XXIV sesję rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że  zwołuje  XXIV sesję  Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  30  grudnia  2020r.  o godz. 10.00  w  sali  widowiskowej Centrum  Kultury  i  Sportu w  Radzanowie  ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :     

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Plan  pracy  Rady Gminy na 2021r.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta.

5. Dyskusja  oraz  rozpatrzenie projektu uchwały:

a) zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019r.;

b) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;

c) w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na rok  2021;

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;

e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2021;

f) w sprawie  rozpatrzenia skargi  z dnia 16.10.2020 r. na Wójta Gminy  Radzanowo.

6. Przyjęcie protokołu  z  sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2020 r.  i  26.11.2020 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              (-) Jolanta Anna Sochacka

 

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość