Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płockiego - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przypominamy o działalności puntu nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu płockiego. Porad udzielają prawnicy, współpracujący z Fundacją Togatus Pro Bono.

Z uwagi na stan epidemii, bezpłatne porady prawne udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

TELEFON :   24 267 67 76 lub 734-464-323

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających  obowiązkach, również w związku
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

- nieodpłatną mediację

Uwaga! Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj.  osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Zapraszamy także na stronę internetową Fundacji Togatus, gdzie znajdą Państwo przydatne artykuły prawne i wzory pism prawnych  http://fundacja.togatus.pl/ otwiera się w nowej karcie 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość