Zimowe utrzymnie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Płockiego w sezonie zimowym 2020/2021 kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Sieć dróg powiatowych, których łączna długość wynosi 722,7 km, została podzielona na trzy standardy zimowego utrzymania

−    standard czwarty 294,4 km
−    standard piąty         298,7 km
−    standard szósty   93,0 km

Drogi nie zaliczone do żadnego z tych standardów zakwalifikowane zostały do siódmej grupy w ilości 36,6 km objęte są odśnieżaniem interwencyjnym po zakończeniu prac na drogach o wyższym standardzie. Odśnieżanie dróg wykonywane będzie przy użyciu pługów lekkich, średnich i ciężkich. Ilości i rodzaje pługów będą dostosowane do warunków atmosferycznych. W przypadku potrzeby, użyte będą ładowarki i równiarki. Uszorstnianie nawierzchni będzie wykonywane przy użyciu piaskarek w miejscach wyznaczonych na łącznej długości ok. 190,5 km, według zasad określonych w czwartym standardzie. Uszorstnianie nawierzchni polega na posypywaniu mieszanką piaskowo-solną miejsc wyznaczonych tj. decydujących o możliwościach ruchu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość