Apel do właścicieli psów - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku z nasileniem się problemu wałęsających się po wioskach psów - w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i osób starszych - przypominamy właścicielom czworonogów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami, trzymaniu psów na terenie własnej posesji i wyprowadzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.
    (Art. 77 KW. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.)

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość