Informacje z XXII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj odbyła się XXII sesji rady gminy podczas której procedowano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany budżetowe. Wyjaśnień do przedłożonych projektów uchwał udzieliła skarbnik gminy Mariola Lorenc.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada m.in. wydatkowanie kwoty 500 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały ulokowane na odrębnym rachunku bankowym, gdyż nie będą wykorzystane w roku bieżącym, a w 2021 r.

Z kolei zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez wójta Sylwestra Ziemkiewicza w najbliższym czasie niezbędny jest zakup hydrantów zewnętrznych. Przeprowadzony przegląd techniczny blisko 500 sztuk hydrantów przeciwpożarowych zamontowanych w gminnej sieci wodociągowej wykazał konieczność wymiany 90 z nich; sprawdzeniu podlegać będzie kolejnych 600 sztuk urządzeń. Stąd decyzja o zabezpieczeniu w budżecie gminy kwoty 50 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel.

Ponad to radni przeznaczyli kwotę 80 tys. zł na zakup materiałów drogowych. Modernizacja dróg gminnych w roku bieżącym ograniczała się głównie do przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego. Realizowany zakup uzupełni stan tłucznia i gruzu niezbędnego do bieżących napraw gminnych dróg w okresie zimowo – wiosennym.

W związku z realizacją porządku obrad, sesję zamknięto.

Relacja wideo z przebiegu XXII sesji rady gminy Radzanowo dostępna pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=kxD2iJQtkpo&list=PLz1wvvKFf9ilrzyaafGoLhb0YtsYR4IpJ&index=21 otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość