Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że  zwołuje  XXIX sesję  Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  26  sierpnia   2021r.  o godz. 14.00  w  sali  widowiskowej Centrum  Kultury  i  Sportu w  Radzanowie  ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :     

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4. Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXIV/146/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2021 nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020r.
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzanowo na rok szkolny 2021/2022;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty.

5. Przyjęcie protokołu z obrad sesji w dniu: 30.03.2021r., 19.05.2021r. , 22.06.2021r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

                                                                                              Przewodnicząca  Rady Gminy

                                                                                               (-)  Jolanta Anna Sochacka

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość