Zaproszenie na LI sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje LI sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 28 marca 2023 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

 Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4.Ochrona środowiska, gospodarka wodno-kanalizacyjna.

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

6.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XLVII/262/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022r;
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom Gminy Radzanowo;
  • w sprawie przystąpienia Gminy Radzanowo do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023;
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanowo w 2023 roku”;
  • w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek przy ul. Kwiatowej w miejscowości Rogozino;
  • w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 80/16 w miejscowości Stróżewko.

7.Przyjęcie protokołu z sesji w dn. 25.01.2023r. i 21.02.2023r.

8.Wolne wnioski.

9.Zamknięcie sesji.

                                                                                         

      

Przewodnicząca  Rady Gminy

                                                                                               (-)  Jolanta Anna Sochacka

 

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

 

Transmisja z obrad: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość