Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje II sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 16 maja 2024 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały:

a) zmieniającej Uchwałę Nr LXI/340/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;

b) zmieniającej Uchwałę nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024;

c) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo;

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ;

e) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ,odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Radzanowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych;

f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

g) w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

h) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki Nr ewid.270 w miejscowości Rogozino.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

      

Przewodnicząca  Rady Gminy

                                                                                               (-)  Jolanta Anna Sochacka

 

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

 

Transmisja z obrad: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość