Informacje z XXI sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Październikowa, XXI sesja rady gminy rozpoczęła się od głosowania nad poszerzeniem pierwotnego porządku obrad. Wprowadzono dodatkowo projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie przedłużenia terminu na rozpatrzenie skargi. Następnie wójt Sylwester Ziemkiewicz oraz przewodnicząca Jolanta Sochacka przedstawili wyniki przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r. przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek podległych, przewodniczącej i radnych oraz skarbnika, sekretarza i wójta.

W kolejnym punkcie wójt Sylwester Ziemkiewicz przedłożył sprawozdanie z działalności. Mówił m.in. o:

- zebraniach sołeckich, podczas których mieszkańcy decydowali, na jaki cel wydatkują przyszłoroczny fundusz sołecki;

- rozliczeniu projektów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujących usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz odbiór folii rolniczych z gospodarstw rolnych;

- rozliczeniu projektu na zadania prowadzone w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw tj. termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wodzyminie, doposażeniu placu zabaw w sołectwie Stróżewko, zakupie stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie, termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Brochocinie, montażu lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin;

- inwentaryzacji źródeł ciepła prowadzonej przez Mazowiecką Agencję Energetyczną na terenie gminy;

- prowadzonych inwestycjach w stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo – Dębniki, budowie parkingu w centrum Rogozina, budowie chodnika przy ulicy Płockiej oraz modernizacji drogi relacji Radzanowo – Woźniki;

- nowej odsłonie programu "Czyste Powietrze", w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków.

W dalszej części sesji radni m.in. przyjęli zmiany w budżecie gminy na rok bieżący oraz roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Przegłosowano również uchwały ws. stawek podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych na 2021 rok.

Na zakończenie zebrani uczcili minutą ciszy zmarłą Barbarę Sydół, wieloletnią przewodniczącą Koła Nr 10 ZERiI w Radzanowie, emerytowaną nauczycielkę i dyrektora Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, która za swą działalność społeczną dla lokalnej społeczności uhonorowana była tytułami „Zasłużony dla Gminy Radzanowo” oraz „Zasłużony dla Powiatu”.

Relacja wideo z przebiegu XXI sesji rady gminy Radzanowo dostępna pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=dpj08SRhrzY otwiera się wnowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość