Ruszyła druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0 - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Nowa odsłona programu "Czyste Powietrze", w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków. Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowania:

1. Podstawowe dofinansowanie, tj do 20 tys. zł mogą otrzymać osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania, tj. do 32 tys. zł mogą otrzymać osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1400zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoby ubiegające się o dotacje winny złożyć w Urzędzie Gminy wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Radzanowie:

  • osobiście – urna parter budynku, przy placówce Poczty Polskiej,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Urząd Gminy w Radzanowie

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

z dopiskiem "Czyste Powietrze"

WNIOSEK (plik pdf) otwiera się w nowej karcie

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość