Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje XXV sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 26 stycznia 2021 o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie ul. Szkolna 16 (sala nr 3).

Porządek obrad :     

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2021 nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020r.;
  • zmieniającej Uchwałę Nr X/57/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4.Zamknięcie sesji.


Zawiadomienie (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość