Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje XL sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 29 kwietnia 2022r. o godz. 10.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2021 r. ;
  • w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo.

5.Przyjęcie protokołu z obrad sesji w dniu: 26.01.2022r., 14.02.2022r.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              (-) Jolanta Anna Sochacka

 

                                    

                                                       
Zawiadomienie (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

 

Link do transmisji z sesji: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość