Dotacja na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W ubiegłym roku Gmina Radzanowo aplikowała o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W maju br. została podpisana umowa na ww. zadanie.

Dzięki wsparciu w formie dotacji gmina otrzyma 34 419,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zainteresowani rolnicy w badaniu ankietowym informowali o ilości posiadanych odpadów; na terenie naszej gminy z programu skorzysta 90 rolników, a odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddanych zostanie 68 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Szczegółowe informacje o terminie i sposobie przekazywania odpadów będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi osobami po wyłonieniu wykonawcy.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość