Informacje z IV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Lipcowa sesja rady gminy rozpoczęła się od wprowadzenia do porządku obrad nowego punktu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie wójt Piotr Jakubowski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, a w nim m.in. o bieżących inwestycjach - remontach świetlic, modernizacjach dróg, czy prowadzonych postępowaniach przetargowych. Jedno z nich dotyczy przebudowy dróg w miejscowościach Juryszewo i Nowe Boryszewo. Gmina pozyskała na to przedsięwzięcie dotacje ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawniej FOGR) w łącznej kwocie 255 tys. zł. Otwarcie dostarczanych ofert nastąpi 16 lipca br.

W dalszej części obrad radni, po przedstawieniu przez skarbnik gminy Monikę Krysiak, zmian w uchwale WPF oraz budżecie gminy przyjęli jednogłośnie ww. projekty. Zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 150 tys. zł oraz wprowadzono do WPF następujące zadania: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Dźwierzno i Radzanowo – Lasocin (kwota 70 tys. zł) oraz rozbudowa Domu Ludowego w Rogozinie o garaż dla OSP ( kwota 100 tys. zł).

Ponadto radni uchwalili również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wolnych wnioskach zgłaszali bieżące potrzeby ze swoich okręgów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nagranie z obrad będzie dostępne na stronie: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość