Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Po dłuższej przewie, w lipcu zostało zorganizowane spotkanie wójta, Piotra Jakubowskiego z sołtysami.

Tematem głównym spotkania było zapoznanie z harmonogramem zebrań sołeckich. Tegoroczne zebrania wiążą się z wyborami sołtysów na nową kadencję 2024 - 2029. Tradycyjnie na spotkaniach, które ruszą już w sierpniu Mieszkańcy zadecydują również o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.


Sołtysi zostali również zapoznani z wnioskiem o „Honorowy Patronat Wójta”. Honorowy Patronat Wójta Gminy Radzanowo jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanym na terenie Gminy Radzanowo lub poza nią, których realizacja spełnia przesłanki kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Radzanowo lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Gminy Radzanowo. Więcej pod linkiem: https://www.radzanowo.pl/gmina/honorowy-patronat-wojta

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość