ZAPROSZENIE NA IV SESJĘ RADY GMINY RADZANOWO - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje IV sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 10 lipca 2024r. o godz. 8.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

a) zmieniającej Uchwałę nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024;

b) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr ewid. 23/2 w miejscowości Rogozino.

5. Przyjęcie protokołu z sesji w dn. 07.05.2024r i 16.05.2024r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Jolanta Anna Sochacka

ZAWIADOMIENIE

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Transmisja z obrad: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość