KOMUNIKAT - dotyczący odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

 

W związku z zaobserwowaną ilością ścieków, jaka trafia do kanalizacji sanitarnej podczas opadów atmosferycznych, istnieje uzasadniona obawa, iż właściciele posesji odprowadzają wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej.

Dlatego też przypominamy,  że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r poz. 757)  zabronione jest wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. System sanitarny jest zaprojektowany i wybudowany w sposób umożliwiający odbiór wyłącznie ścieków sanitarnych.

Dlatego też apelujemy do tych mieszkańców, którzy mają podłączenia z rynien lub odwodnienia z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej o ich niezwłoczne zlikwidowanie i uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów. 

Dążąc do wyeliminowania wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej informujemy, iż Gmina Radzanowo od czerwca 2024r. będzie prowadziła kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Kontrole nieruchomości przeprowadzane będą  przy użyciu generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Właściciel posesji, u którego zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a w/w Ustawy podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.

 

Komunikat

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość