Akcja kastracji, sterylizacji i czipowania psów i kotów - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wójt Gminy Radzanowo informuje, iż od poniedziałku 6 maja 2024 r., można składać wnioski w ramach zadania „Zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo”.

To akcja kastracji, sterylizacji i czipowania psów i kotów domowych, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Radzanowo oraz kotów wolno żyjących.

Właściciele zwierząt i opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących mogą składać wnioski w pokoju nr 33 w godzinach urzędowania w terminie do 29 maja 2024r. Wnioski są załączone do niniejszej informacji lub można je pobrać w pokoju nr 33 w UG. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 369 50 13.

Koty wolno żyjące (dzikie) zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 21 ustawy o ochronie zwierząt są to koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Osoby, które chcą pełnić funkcję opiekuna społecznego kotów wolno żyjących muszą zgłosić się do Urzędu Gminy w Radzanowie pok. nr 33 i zadeklarować chęć pełnienia tej funkcji poprzez złożenie deklaracji.

Zasady prowadzenia akcji:

 • Gmina pokrywa 100% kosztów związanych z zabiegiem sterylizacji, kastracji i elektronicznego oznakowania psów i kotów domowych do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2024.
 • Zwrot kosztów nie dotyczy przygotowania psa i kota domowego do zabiegu, wykonania dodatkowych badań i ewentualnych wizyt pozabiegowych, których koszty ponosi właściciel zwierzęcia.
 • W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań przed zabiegami w przypadku kotów wolno żyjących opiekun społeczny musi uzyskać zgodę z UG na ich wykonanie, ich koszt ponosi Gmina.
 • Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
 • Zabiegi dofinansowane są tylko właścicielom, których zwierzę posiada elektroniczne oznakowanie w postaci czipa. W przypadku braku oznakowania, właściciel chcący skorzystać z dofinansowania musi wyrazić zgodę na oznakowanie zwierzęcia.
 • Zabiegi wykonywane są w gabinecie weterynaryjnym na podstawie skierowania wystawionego przez Wójta Gminy Radzanowo.
 • Wszystkie koty wolno żyjące poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji zostaną elektronicznie oznakowane czipem.
 • W celu ustalenia terminu zabiegu właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do zgłoszenia się do wskazanego gabinetu weterynaryjnego wraz z uzyskanym skierowaniem.
 • Właściciel zwierzęcia i opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do doprowadzenia zwierzęcia na zabieg oraz do odebrania po zabiegu w terminach podanych przez lekarza weterynarii wykonującego zabiegi.
 • Opiekun kotów wolno żyjących zobligowany jest do opieki pozabiegowej po wykonanych zabiegach, a następnie do wypuszczenia zwierzęcia w miejscu bytowania.
 • Złożone wnioski będą realizowane po podpisaniu umowy z wybranym gabinetem weterynaryjnym, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, tj. 39 600,00 zł. Planowany termin zakończenia całego zadania do 25 października 2024r. Wartość zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo” wynosi 39 600,00 zł, w tym dofinansowanie kwotą 19 800,00 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

WNIOSEK - psy i koty domowe (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

WNIOSEK - koty wolnożyjące (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość