Informacje z LXV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj odbyła się ostatnia, LXV sesja rady gminy w kadencji 2018-2024.

W porządku obrad znalazło się przyjęcie uchwał, które nakreślają kierunki najbliższych działań gminy. Wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, a także w uchwale budżetowej na 2024 rok; zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia otrzymanych dotacji oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na wdrażane inwestycje.

Wójt Piotr Jakubowski, w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej, przedstawił informacje o prowadzonych postępowaniach przetargowych, bieżących inwestycjach i planowanych przedsięwzięciach.

W porządku obrad przeprowadzono również uzupełniające wybory na ławnika sądu powszechnego na kadencję 2024-2027.

Ostatnia sesja Rady Gminy była również okazją do wzajemnych podziękowań za wspólną pracę przez całą kadencję 2018-2024.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, całość obrad będzie dostępna na stronie:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość