Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu dzisiejszym, po kilku miesiącach przerwy, obyło się spotkanie wójta Sylwestra Ziemkiewicza z sołtysami. Pierwszym tematem był tegoroczny fundusz sołecki oraz stan zaawansowania prac w poszczególnych sołectwach. Wójt poinformował o pracach już zakończonych oraz podał przybliżone terminy rozpoczęcia zadań pozostałych do realizacji.

Przedstawiając dane o pozyskanych przez naszą Gminę dotacjach wójt zaczął od Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. W ramach tegorocznej edycji tego programu zostaną wykonane następujące inwestycje: termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie; doposażenie placu zabaw w Stróżewku; zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie; termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brochocinie oraz montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin. To katalog pięciu ważnych lokalnie zadań, których wykonanie dopełniają środki przeznaczone przez Mieszkańców z funduszu sołeckiego 2019 r. Jak zapowiedział wójt Sylwester Ziemkiewicz w dniu jutrzejszym tj. 08.07.2020 r. w płockiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego zostaną podpisane umowy dotacji na ww. zadania.

Sołtysi dowiedzieli się również, że w teren ruszyła komisja szacująca straty w uprawach spowodowanych przymrozkami; do Urzędu Gminy wpłynęło od rolników 59 wniosków o rekompensatę finansującą straty, zwłaszcza w uprawach rzepaku i kukurydzy. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przyznał gminie dotację w wysokości 34 419,00 zł. W najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca zadania, z którym ustalane będą harmonogramy odbioru folii z poszczególnych gospodarstw.

Wójt poinformował także o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia od  1 do 31 sierpnia br. W materiałach sołtysi otrzymali m.in. informacje o programie „Moja Woda”, kursie e-lerningowym dla dzieci oraz inicjatywie oddolnej pt. „Linia Wsparcia” realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Radzanowo (uruchomienie infolinii z konsultacyjnym i psychologicznym wsparciem dla mieszkańców).

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość