Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu lipiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
domofony


Nowe deklaracje i stawki za odpady komunalne

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami przepisów ustawowych oraz nową umową z odbiorcą odpadów konieczne jest złożenie nowej deklaracji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  należy złożyć nową deklarację w terminie od 2 marca 2020 r. do 10 marca 2020 r. podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli (jeden wspólny druk).
 
Deklarację należy złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie, Płocka 32, 09-451 Radzanowo pokój 23;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Gminy w Radzanowie, Płocka 32, 09-451 Radzanowo;
  • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Radzanowo na platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem: http://epuap.gov.pl.

Druk deklaracji oraz sposób jej wypełnienia dostępny będzie na naszej stronie internetowej w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
W przypadku niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie Wójt Gminy w Radzanowie zobowiązany jest wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji określającej.
 
Termin płatności za odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz indywidualne numery kont do wpłat pozostają bez zmian.
 
Z powodu bardzo dużego wzrostu kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (wynik przetargu nieograniczonego na realizację zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radzanowo w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.) nastąpiła konieczność zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Od 1 marca 2020 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 26,00 zł od mieszkańca– gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
  • 52,00 zł od mieszkańca– podwyższona opłata jako kara dla właścicieli, którzy oddają niesegregowane odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadający na nieruchomości kompostownik i kompostujący w nim bioodpady będą mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od mieszkańca. Informację dotyczącą prawa do zwolnienia w części z opłaty właściciel zaznacza w deklaracji i oblicza wysokość zwolnienia oraz kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości.
Stwierdzenie braku posiadania kompostownika lub nie kompostowania bioodpadów na nieruchomości pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W okresach letnich od kwietnia do października odpady biodegradowalne i zmieszane będą odbierane raz na dwa tygodnie.
Harmonogramy firma dostarczy niebawem oraz będą umieszczone na naszej stronie internetowej.
  
Urząd Gminy w Radzanowie informuję, iż od 1 marca 2020 roku w Gminie Radzanowo będzie obowiązywał jednolity system segregacji odpadów (JSSO). Zgodnie z systemem wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązywać będzie nowa frakcja odpadów segregowanych -   bioodpady, które należy gromadzić w workach koloru brązowego z napisem"Bio".
Dlaczego musimy segregować odpady komunalne?

  • Ponieważ jest to obowiązek ustawowy – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • Ponieważ wymaga tego prawo Unii Europejskiej – na podstawie wytycznych Unii Europejskiej, Polska do 2020 roku ma wykazać się recyklingiem papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 50%
  • Ponieważ wymaga od nas tego środowisko naturalne – w wyniku selektywnej zbiórki odpadów zmniejsza się ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowiska.

 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, biura, cmentarze, lokale gastronomiczne, szkoły,  itp.) na których powstają odpady komunalne zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Radzanowo.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl